અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીની સંપત્તિમાં થયો કરોડનો વધારો, મુકેશ અંબાણીને છોડ્યા પાછળ… જાણો વિગતે

અમદાવાદ, ૨૨ નવેમ્બર: અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીની સંપત્તિમાં આ વર્ષે તમામ શ્રીમંત ભારતીયોની સરખામણીમાં સૌથી…